Bentley Nieuws

Brexit verklaring
Brexit verklaring

Op 1 januari 2021 werd er een nieuwe handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie van kracht. Deze nieuwe overeenkomst houdt in dat het V.K. toegang heeft tot zowel de Europese interne markt als de douane-unie van de E.U., en zodoende de handelsrelatie gevrijwaard blijft.