Discover the Bentley Continental GT V8

VAT recl. 265.900 EUR
32106
kfz74001900_87083-1.jpg
Array (30)
dbid => 0
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-1.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 0
32106
kfz74001900_87083-2.jpg
Array (30)
dbid => 1
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-2.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 1
32106
kfz74001900_87083-3.jpg
Array (30)
dbid => 2
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-3.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 2
32106
kfz74001900_87083-4.jpg
Array (30)
dbid => 3
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-4.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 3
32106
kfz74001900_87083-5.jpg
Array (30)
dbid => 4
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-5.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 4
32106
kfz74001900_87083-6.jpg
Array (30)
dbid => 5
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-6.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 5
32106
kfz74001900_87083-7a.jpg
Array (30)
dbid => 6
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-7a.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 6
32106
kfz74001900_87083-7b.jpg
Array (30)
dbid => 7
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-7b.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 7
32106
kfz74001900_87083-7c.jpg
Array (30)
dbid => 8
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-7c.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 8
32106
kfz74001900_87083-8.jpg
Array (30)
dbid => 9
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-8.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 9
32106
kfz74001900_87083-9.jpg
Array (30)
dbid => 10
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-9.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 10
32106
kfz74001900_87083-detail-1.jpg
Array (30)
dbid => 11
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-1.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 11
32106
kfz74001900_87083-detail-2.jpg
Array (30)
dbid => 12
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-2.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 12
32106
kfz74001900_87083-detail-3.jpg
Array (30)
dbid => 13
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-3.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 13
32106
kfz74001900_87083-detail-4.jpg
Array (30)
dbid => 14
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-4.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 14
32106
kfz74001900_87083-detail-5.jpg
Array (30)
dbid => 15
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-5.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 15
32106
kfz74001900_87083-detail-6.jpg
Array (30)
dbid => 16
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-6.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 16
32106
kfz74001900_87083-detail-7.jpg
Array (30)
dbid => 17
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-7.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 17
32106
kfz74001900_87083-detail-8.jpg
Array (30)
dbid => 18
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-8.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 18
32106
kfz74001900_87083-detail-9.jpg
Array (30)
dbid => 19
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-9.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 19
32106
kfz74001900_87083-detail-10.jpg
Array (30)
dbid => 20
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-10.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 20
32106
kfz74001900_87083-detail-11.jpg
Array (30)
dbid => 21
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-11.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 21
32106
kfz74001900_87083-detail-12.jpg
Array (30)
dbid => 22
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-12.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 22
32106
kfz74001900_87083-detail-13.jpg
Array (30)
dbid => 23
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-13.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 23
32106
kfz74001900_87083-detail-14.jpg
Array (30)
dbid => 24
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-14.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 24
32106
kfz74001900_87083-detail-15.jpg
Array (30)
dbid => 25
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-15.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 25
32106
kfz74001900_87083-detail-16.jpg
Array (30)
dbid => 26
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-16.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 26
32106
kfz74001900_87083-detail-17.jpg
Array (30)
dbid => 27
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-17.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 27
32106
kfz74001900_87083-detail-18.jpg
Array (30)
dbid => 28
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-18.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 28
32106
kfz74001900_87083-detail-19.jpg
Array (30)
dbid => 29
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-19.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 29
32106
kfz74001900_87083-detail-20.jpg
Array (30)
dbid => 30
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-20.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 30
32106
kfz74001900_87083-detail-21.jpg
Array (30)
dbid => 31
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-21.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 31
32106
kfz74001900_87083-detail-22.jpg
Array (30)
dbid => 32
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-22.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 32
32106
kfz74001900_87083-detail-23.jpg
Array (30)
dbid => 33
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-23.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 33
32106
kfz74001900_87083-detail-24.jpg
Array (30)
dbid => 34
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-24.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 34
32106
kfz74001900_87083-detail-25.jpg
Array (30)
dbid => 35
db01 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhik..."
db02 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhes..."
db03 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db04 => "/picserver1/userdata/1/32106/WjfQAhkk..."
db05 => "/picserver1/userdata/1/32106/fIw4MFmF..."
db06 => "kfz74001900_87083-detail-25.jpg"
db07 => "32106"
db08 => "1"
db09 => null
db10 => null
db11 => null
db12 => null
db13 => null
db14 => null
db15 => null
db16 => null
db17 => null
db18 => null
db19 => null
db20 => null
db21 => null
db22 => null
db23 => null
db24 => null
db25 => null
dbDataNaviId => null
dbNaviId => null
dbmax => 36
dbcurrent => 35
SCBCX13S8MC087083
MDX-MMCHS6BN

 360°


Details & Equipment

 • Body Style
  Coupe
 • Paint Colour
  Onyx
 • Main Hide Colour
  Beluga
 • Registration Date
  19.03.2021
 • Mileage
  9.950 km
 • Transmission
  Automatic
 • Power
  404 kW
 • Maximum Speed
  318 km/h
 • Hand of Drive
  Left Hand Drive
 • VIN
  SCBCX13S8MC087083
 • CO2 Emissions
  275 g/km


 • No Special Edition
 • Standard Finish
 • Vehicle Class Differentiation 370/371
 • Standard Rear Exhaust System
 • Emissions Standard - EU6 AP
 • Without Towing Attachment
 • Driver and Front Passenger Airbag with Front Passenger Airbag Deactivation
 • Activated Carbon Canister
 • Without Stowage Box
 • Without Key Box
 • Without Exterior Lower Body Styling Specification
 • Front Armrest - Match to Console
 • Rear Armrest - No Colour
 • Electrically Operated Door Mirrors with Heating Power Folding Auto Dimming and Memory Function
 • Left Exterior Mirror Convex
 • Without Outside Sound Measures
 • Right Exterior Mirror Convex - ROW
 • Without Alternative Drive Module
 • Four Wheel Drive
 • Without Multimedia
 • Top Sports Equipment
 • Aluminium Tint / Carbon Fibre Colour - Without Aluminium Tint or Carbon Fibre
 • Contrast Binding to Boot Carpet - Without Contrast Binding
 • Gear Lever - Match to Secondary Hide
 • Seat Inserts - Match to Main Hide
 • Cast Iron Rear Disc Brakes 380x30mm Red
 • Battery 580A (105 Ah)
 • Cast Iron Front Disc Brakes 420x40mm Red
 • Body-Coloured Exterior Mirror Housings
 • Boot Carpet - Without Boot Carpet Overmat
 • Without Country Specific Design Requirements
 • Contrast Stitching and Seat Piping
 • Battery Charger - European Adaptor
 • Tool Kit - Without Jack
 • Information Kit in French
 • Cantrail - Match to Secondary Hide
 • DVD Player
 • Front Console Outer - Match to Secondary Hide
 • Grey and Green Services
 • Connect Package - EU
 • Emergency Assistance Call and Roadside Assistance Call
 • Contrast Binding to Carpet Overmats - Match to Contrast Stitching
 • Carpets - Match to Secondary Hide
 • Personalised Embroidery - Without Personalised Embroidery
 • 4-Corner Air Suspension with Electronic Shock Absorption Control
 • Without Sunroof
 • Without Chrome Plated Inlay to Fascia and Door Decorative Panels
 • Door Insert - Match to Main Hide
 • Door Swoosh - Match to Secondary Hide
 • Top Roll Lower - Match to Secondary Hide
 • Narrow Fuel Filler Neck - RoW
 • Anti-Theft Alarm System Interior Monitoring Backup Horn and Towing Protection
 • Upper Decorative Inserts - Piano Black
 • Decorative Insert for Console - Piano Black
 • Illuminated Bentley Sill and Derivative Treadplate
 • Lower Decorative Inserts - Match to Upper Finish
 • Emblem Stitching - Hotspur
 • Without Interior Badges
 • Top View Camera
 • Bentley Safeguard - Rear
 • Electric Interface for External Use - USB Sockets
 • Power Latching to All Doors
 • Accent Line - Match to Console
 • Standard Manufacturing Sequence - Crewe
 • Without Fire Extinguisher
 • Bentley Dynamic Ride
 • Extended and Crash-Active Pedestrian Protection
 • Sports Pedals
 • Daytime Running Lights with Low Beam Assistant Without Coming Home Function
 • Fresh Air Intake and Air Ionizer
 • Without Vehicle Tracking System
 • Fascia Wing Upper - Match to Headlining
 • Without Curtains
 • Night Vision
 • Alternator 160-250 A
 • Without Weight Category for Rear Axle
 • Without Weight Category for Front Axle
 • 8-Cylinder SI Engine 4.0 l Unit 0P2.A
 • Adaptive Cruise Control - With City Assist
 • Without Remote Control Garage Door Opener
 • Eight-Speed Automatic Transmission for Four-Wheel Drive Vehicle
 • Design Line - No Colour
 • Knurled Surfaces - No Colour
 • Console Technical Finish - Without Aluminium Tint or Carbon Fibre
 • Default Family 4 - No Colour
 • Default Family 5 - No Colour
 • Default Family 6 - No Colour
 • Default Family 7 - No Colour
 • Default Family 8 - No Colour
 • Default Family 9 - No Colour
 • Default Family 10 - No Colour
 • Steering Wheel Ingot - Match to Secondary Hide
 • Steering Wheel Stitch - Match to Contrast Stitching
 • Rear Quarter Swoosh - Match to Secondary Hide
 • Basic Rear Axle Differential
 • Headlining - Match to Secondary Hide
 • Headrests - Match to Main Hide
 • Standard Rear Axle
 • Alcantara Headlining
 • Two Separate Fixed Rear Seats
 • Climatronic Free of CFC
 • LED Headlamps with Variable Light Distribution
 • Head-Up Display
 • Instrument Panel Km/h Celsius - RoW
 • Coupe
 • Standard Boot Carpet
 • Fuel Tank Capacity 90 Ltr
 • Glove Compartment Cooling System
 • Without Picnic Tables
 • Standard Climatic Zones
 • Ventilated Front Seats with Massage Function
 • Booster Type 1 - EU/Row
 • Fuel System For SI Engine With Direct Injection (FSI)
 • Black Gloss Radiator Matrix Grille with Black Surround
 • Refrigerant R1234yf
 • Rear Licence Plate Bracket - ECE
 • Front Licence Plate Bracket Large - RoW
 • Standard Paint
 • Mood Lighting
 • Without Charging Dock
 • Without Vehicle Inlet
 • Left-Hand Drive
 • Speed-Related Variable Steering Assist (Servotronic)
 • Vents to Front Wings
 • Matrix Beam Headlamps
 • Without Charging Cable
 • Without Charging Cable - Industrial Connector
 • Without Mode 3 Charging Cable
 • Power Adjustable Lumbar Support to Front Seats
 • Heated Single Tone 3 Spoke Indented Hide Trimmed Steering Wheel
 • Driving On The Right
 • Bang & Olufsen for Bentley
 • Steering Column Axially and Vertically Adjustable with Memory System and Easy Entry Function
 • Standard Hide
 • Without Rear Armrest
 • Front Centre Armrest-Heated
 • Digital Kombi Display - With Traffic Sign Recognition
 • Main Hide - Beluga
 • Short Rear Centre Console
 • 8-cyl. SI Engine 4.0 I /404 KW Biturbo FSI Homogeneous
 • Without Neck Warmer
 • Navigation System - High
 • Increased Payload for Plus
 • Surface Quality - Standard Smooth or Knurled Surfaces
 • Jewel Oil Filler Cap
 • Online Service without OCU with Head Unit Coding without Engine Immobilizer Interconnection
 • Vehicle Without Special upgrade Measures
 • Continental Blackline Specification
 • Inductive Phone Charger
 • Touring Specification
 • Front Seat Comfort Specification
 • Mood Lighting Specification
 • Seat Piping - Match to Contrast Stitching
 • Standard Brakes with Red Painted Calipers
 • Mulliner Driving Specification with Black Painted Wheel - Exclusive to Continental Black
 • Colour Specification
 • BENTLEY Wheel Centre Caps
 • 22" Five Open-Spoke Wheel - Full Black Painted
 • Radio High Plus - Gen 2
 • Without Smoker's Specification
 • Radio Code - ECE
 • Tyre Pressure Monitoring Frequency - 433 MHz
 • Without Umbrella
 • 22" Summer Tyres
 • Pirelli Tyres
 • Without Spare Wheel - With Tyre Inflation Kit and Compressor
 • Roof Combination - No Colour
 • Roof - No Colour
 • Roof Interior - No Colour
 • Single Finish - Piano Black
 • Short Wheelbase
 • Front Seat Belts with Hide Trimmed Buckles
 • Without Emergency Call Control Unit
 • Side Airbag in Front with Curtain Airbag
 • Hide Trimmed Gear Lever
 • Seat Bolster Outer - Match to Main Hide
 • Taillight Assemblies Standard Design - ECE RoW
 • Seat Belts - Match to Secondary Hide
 • Steering Column Cowl - Match to Secondary Hide
 • Hands Free Boot Opening
 • Without Service Indicator
 • Seat Backs - Match to Headlining
 • Steering Wheel Rim - Match to Secondary Hide
 • Seat Belt Warning Light with Acoustic Warning
 • Rear Seat Belts with Hide Trimmed Buckles
 • Secondary Hide - Beluga
 • Diamond Quilted Hide Seats
 • Front Seats Electrical Adjustment 2 Memory Positions
 • Front Seat Heaters Separately Controlled
 • Seat Insert Outer - Match to Main Hide
 • Special Plates / Stickers - RoW
 • Standard Gear Paddles
 • Side Turn Signal Lights
 • Without Cushion/Pillow
 • Without Valet Key
 • Start/Stop System with Default On Memory Function
 • Two-Tone Horn
 • Seat Outer - Match to Headlining
 • Reverse Traffic Warning
 • Lane Assist
 • Side and Rear Windows Non Privacy with IR Barrier
 • Blackware Strip to Front Fender Doors and Rear Quarter
 • Without Centenary Pack
 • Without Rear Sunblind
 • Contrast Stitching - Hotspur
 • Matt Black Lower Bumper Matrix Style Grille
 • Traffic Jam Assist
 • Hand Cross Stitching - Without Hand Cross Stitching
 • Sunvisor - Match to Headlining
 • No Diagnostics or E-Stop
 • Without Headlight Washer System
 • Exterior Badge to Wing Vent
 • Jewel Fuel Filler Cap
 • Keyless Entry Remote Control with Safe Locking and Start/Stop Button
 • Type Approval -Belgium
 • Carrier Frequency 433.92 - 434.42 MHz - Without Panic Button
 • Delivery Cover
 • Diamond Quilted Hide Door and Rear Quarter Inserts
 • 2 Doors
 • Digital Radio
 • Special Identification Plate - EC
 • Chrome Bentley Wings Fitted to Radshell and Boot
 • First Aid Kit and Warning Triangle
 • Comfort Front Seats
 • LED Welcome Lamps - By Mulliner
 • Waistrail - Match to Secondary Hide
 • City Specification
 • Without Wind Deflector
 • Without Heat Accumulator / Auxiliary Heating
 • Laminated Windsheild Acoustic Green Tinted Non-IR
 • Without Fine Lines
 • Interior Colour Split - D
 • Standard Paint Range
 • Embroidered Bentley Emblems
 • Bentley Rotating Display
 • Build Country - Belgium
 • Deep Pile Overmats - Front
 • Without Additional Information Pack
 • Black Fittings to Windows and Doors
 • Upper and Lower ISOFIX Mountings
 • Starter Switch Locking System
 • 48-V Electric System
 • Without Park Heater
 • Main Paint - Onyx
Bentley Pre-Owned

CERTIFIED BY BENTLEY

With a Certified by Bentley pre-owned car, your future looks extraordinary. Purchasing a pre-owned Bentley marks your entry into an exclusive world that few get to experience – one built on a century of unrivalled craftsmanship and breathtaking performance, driven by a community of like-minded and inspirational Bentley owners.

Choose a Certified by Bentley pre-owned model for a range of exclusive benefits including a 12 month warranty. Find out more about the benefits of Certified by Bentley and explore our full range by getting in touch on +32 2 704 99 11 or by visiting Bentley Brussels in person.

Contact dealer

Bentley Continental GT V8
Bentley Brussels, VIN: SCBCX13S8MC087083, Onyx, 265.900 EUR, 19.03.2021

* Mandatory fields

Please fill in your details below and we will call you back shortly to assist with your enquiry

Marketing Preferences
To ensure you are kept up to date with Bentley news and product and service information, please provide your contact preferences below. Communications from Bentley will include: exclusive Bentley news, product information, brand stories, invitations to one-of-a-kind events, communications relating to Bentley ownership and market research to support us in developing the future of Bentley.

I would like to receive marketing communications from Bentley via: